Nasza misja

Culture of Mind jest dedykowane wszystkim, którzy poszukują wartościowych opracowań terapeutycznych i wspierających dla dzieci i młodzieży. Wspieramy polską kulturę i jej twórców zaangażowanych w przygotowanie materiałów, a serwis nie zakłada przypadkowości w doborze treści, stanowią one wysoką jakość i wspierają autorskie opracowania literackie i muzyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Treści arteterapii w Culture of Mind to integracja muzykoterapii z biblioterapią

Łączymy autorskie treści literackich i muzyczne z wiedzą ekspercką. W niepowtarzalny i wyjątkowy sposób odnosimy się do potrzeb wychowawczych: rozwojowych, emocjonalno-społecznych każdego człowieka, a zwłaszcza dziecka. Dzieje się to dzięki mechanizmom psychologicznym towarzyszącym człowiekowi bez względu na długość i szerokość geograficzną, ponieważ wypływa z jego potrzeb duchowych i psychicznych.

Walka z realnymi zagrożeniami

Nasze opracowanie teraputyczne odpowiadają na realne zagrożenia i zjawiska, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Serwis wspiera kształtowanie wartościowych postaw - radzenie sobie z trudnościami i lękami, budowanie zasobów własnych, budowanie relacji z innymi ludźmi w sposób przyjazny i pełen szacunku, a także odwołuje się do problemów współczesnego świata, zagrożeń cyfrowych i wirtualnych, które niejednokrotnie oddziaływują negatywnie niszcząc poczucie własnej wartości, zabierając poczucie bezpieczeństwa, wprowadzając przemoc i agresję.

Wspieramy Polską kulturę

Stworzenie serwisu arteterapeutycznego z bazą różnorodnych materiałów w tym zakresie przyczyni się do promowania polskiej kultury na świecie w sposób funkcjonalny i rzeczywisty w zakresie, który poprzez praktyczne aktywizowanie odbiorcy, będzie wpływał na standard jakości jego życia. Odbiorca będzie miał okazję śledzenia nowoczesnego wyrazu artystycznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w polskiej kulturze poprzez arteterapię.